0,00 zł
Strona głównaRegulamin
ALPINE - AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Regulamin

REGULAMIN  

  1. Postanowienia ogólne. 
 1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.autosystemy.eu.;
 1.2    W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest
korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozila Firefox lub Safari;
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Sklepu Internetowego (np. założenie Konta Klienta, czy dokonanie zakupu).

1.3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:

zapoznanie się z jego treścią, utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF, zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.


Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Sprzedawca będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Sklepu Internetowego. Przerwy techniczne nie powinny mieć wpływu na realizację już złożonych Zamówień.

 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym (np. firm kurierskich, czy operatorów płatności).

1.4    Sprzedawcą jest firma  

MARTA KRAWCZYK AUTOSYSTEMY WEJHEROWO 
84-200 WEJHEROWO UL.GDAŃSKA 12

nip 5882460981

tel.586774060

1.5    Podane w ofercie ceny, są cenami brutto. 
1.6  Stan magazynowy produktów wystawionych na sklepie internetowym www.autosystemy.eu może się różnić od rzeczywistego. Powodem może być sprzedaż towaru na sklepie stacjonarnym i nie zawsze natychmiastowe poprawienie stanów magazynowych na sklepie internetowym.
W takiej sytuacji przy braku towaru i możliwości zamówienia u dostawcy sprzedawca poinformuje Kupującego w możliwie najszybszym terminie.


 2. Zakupy, płatności i dostawa.  
2.1   Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.
2.2    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy
i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 2.3    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Wejherowie w godzinach 9 – 17 ,
po uprzednim umówieniu się ze sprzedawcą.
 2.4    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty
Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
 -          dane do wysyłki,
-          wybór płatności (pobranie lub przelew),
 -          wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego
 koszt dostawy:
a)       za pobraniem wg. cennika
b)       przedpłata na konto wg cennika -       
  telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, -         
ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
2.5    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane :  

MARTA KRAWCZYK  AUTOSYSTEMY WEJHEROWO  
1. 
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
50 1240 5383 1111 0011 0755 65642. DLA KLIENTÓW PŁĄCĄCYCH Z ZAGRANICY 

IBAN
PL50 1240 5383 1111 0011 0755 6564

BIC/SWIFT
PKOPPLPW


tytuł płatności: ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE( Proszę podać nr zamówienia)


3.

lub skorzystać z możliwości PRZELEWY24 jako operatora płatności
(Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,)

Płatność elektroniczna przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry).

Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.
Serwis  umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.


Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl

Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

wkrótce : 
Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA  jak i MASTER CARD   . W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.
 


W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 500ZŁ PRZESYŁKA KURIEREM JEST GRATIS, ALE DO 30 KG.
CHYBA, ŻE KUPUJACY I SPRZEDAJĄCY USTALILI INACZEJ ZANIM NASTAPI WYSYŁKA.

2.6    Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie
lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki; zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni.
2.7    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru
przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;  
2.8   Waga towaru podana przez sprzedawcę, jest wagą przybliżoną, liczoną wraz z opakowaniem
3. Odstąpienie od umowy.  ( link do wzoru odstąpienia od umowy)
3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od nieniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3.2 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34
ust. 2 i art. 35.
3.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od
objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej
rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3.4 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik w linku
3.5 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.6 Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną,
konsument
może także odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,LINK; - wysyłka tradycyjna poczta
2) przez wysłanie poczta email na adres autosystemywejherowo@gmail.com lub sylwia@autosystemy.eu
3.7 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
3.8 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
umowę uważa się za niezawartą.
3.9 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
3.10 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
3.11 Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3.12 Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.13 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
3.14 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3.15 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je
ponieść lub nie
poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3.16 Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym
zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt,
gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
3.17 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
chyba że przedsiębiorca nie poinformował
konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z
wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

3.18 Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3
i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 827

3.19 Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w
ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy,
jeżeli:
a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15
ust. 3 i art. 21 ust. 2;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania
takiej zgody, lub
c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
3.20. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane
przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów
związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta
od umowy.
3.21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
14) brak prawa odstąpienia od umowy, przy sprzedaży treści cyfrowych dostarczanych online.
"Szanowny Kliencie,
Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


3.22 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:
1) o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń,
reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej
zawarcia,
2) sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
3) powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do
równowartości 10 EURO,
4) o prace budowlane,
 5) dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;  
 3.23 W myśl art. 10 ust. 3 ustaw z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych
z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych;
  3.24 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw. 

 4. Reklamacja  
4.1 Reklamację zanim zostanie wysłana do sprzedawcy, czyli Autosystemy Wejherowo, prosimy zgłaszać na adres Marta Krawczyk
AUTOSYSTEMY WEJHEROWO 84-200 Wejherowo ul.gdańska 12  lub na adres meilowy   autosystemywejherowo@gmail.com.
 4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:
 -  zgłoszenie wady (usterki),     
 -  roszczenie,
 -  dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
 4.4 Gwarancją są objęte  oferty, wg indywidualnego okresu jej trwania podanego na produkcie. Nie ma wpływu
(nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.  
4.5 (W Polsce gwarancja nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Jednak nawet jeśli klientowi nie przysługuje gwarancja
to zachowuje prawo do reklamacji z rękojmi - jeżeli nie jest konsumentem - lub z Ustaw konsumenckich jeżeli jest
konsumentem.

 5. Poufność i ochrona prywatności.
  5.1   Zabrania się  kopiowania zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych
ofertach bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia,
a  każdy klient ma prawo do ich wglądu. 
5.3 Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

5.4  Zgodne z ww. ustawą, klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Dane można przeglądać, zmieniać oraz usunąć po zalogowaniu do sklepu internetowego Autosystemy.eu.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

5A PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu.

kliknij link do naszej polityki prywatności - tutaj
6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię  
6.1  Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu
energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);
 6.2  Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych
powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3  Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku,
etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym
energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego
energię;
6.4  Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5  Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz
udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.     
 7. Postanowienia końcowe.
 7.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień /
warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży Produktów lub świadczenia usług, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie . Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu.


 7.2    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie np. PDF,
oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
(oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
7.4    W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na
podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
 7.5    Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: 1.
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany
poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna –
o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych o
dbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
7.6    W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania
naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm
prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
 7.7    W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies
podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone
do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej
włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż
na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji,
informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie
można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie
wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę
"ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").                                                                                         
 Wejherowo 25.05.2018       
UWAGA: Logo producenta jest jego własnością, a na stronie umieszczone jest jedynie w celu informacyjnym, ułatwiającym identyfikację marki.


„Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.”  

Opis i zdjęcie produktu może niezgodny ze stanem faktycznym produktu.

Pozostałe informacje


Podczas odbioru paczki, w obecności kuriera należy sprawdzić czy towar dotarł w całości, tj. czy produkty zawarte w przesyłce nie zostały uszkodzone. 

W przypadku odebrania uszkodzonego towaru należy spisać protokół szkody w celu możliwości złożenia reklamacji. W innym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedającego pod adresem mailowym:

sylwia@autosystemy.eu       

Użytkownik Allegro
100.00% Pozytywnych komentarzy
Typ
Ostatnie
7 dni
Ostatnie
30 dni
Wszystkie
Pozytywne
0
0
8
Negatywne
0
0
0
Zgodność przedmiotu z opisem
Kontakt ze Sprzedającym
Koszt wysyłki
Pokaż listę aukcji
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko

Dbamy o Twoją prywatność Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Więcej o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dbamy o Twoją prywatność Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Więcej o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.

Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale także poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz, jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl